C4 Corvette 1994-1996 Granatelli Mass Airflow Sensor